Przyłącze gazowe z stacją redukcyjną gazu 100m3/h dla zespołów budynków w Bolszewie przy ul. Zamostna

Budowa silosa zbożowego z układem technologicznym w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo

Kotłownia, instalacje sanitarne, instalacja solarna dla budynku Ośrodka Wypoczynkowego; 82-107 Jantar, ul. Rybacka 44

Kotłownia na paliwo stałe dla budynku biurowo-produkcyjnego w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo

Kotłownia na paliwo stałe dla budynku mieszkalno-warsztatowo w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo

Przyłącze gazowe z stacją redukcyjną gazu 100m3/h dla zespołów budynków w Bolszewie przy ul. Zamostna

Budowa silosa zbożowego z układem technologicznym w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo

Kotłownia, instalacje sanitarne, instalacja solarna dla budynku Ośrodka Wypoczynkowego; 82-107 Jantar, ul. Rybacka 44

Kotłownia na paliwo stałe dla budynku biurowo-produkcyjnego w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo

Kotłownia na paliwo stałe dla budynku mieszkalno-warsztatowo w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo

Realizacje - 2011

Przyłącze gazowe z stacją redukcyjną gazu 100m3/h dla zespołów budynków w Bolszewie przy ul. Zamostna
Budowa silosa zbożowego z układem technologicznym w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo
Kotłownia, instalacje sanitarne, instalacja solarna dla budynku Ośrodka Wypoczynkowego; 82-107 Jantar, ul. Rybacka 44
Kotłownia na paliwo stałe dla budynku biurowo-produkcyjnego w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo
Kotłownia na paliwo stałe dla budynku mieszkalno-warsztatowo w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo
Instalacje sanitarne w budynku mieszkalno-usługowym; 82-103 Stegna, ul Sportowa
Instalacje sanitarne w budynku mieszkalno-usługowym; 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 36-39
Przyłącze gazowe, stacja redukcyjna gazu dla zespołu budynków handlowych, 84-239 Bolszewo ul. Zamostna Powiat Wejherowski
Regulacja instalacji ciepłej wody w budynku wielorodzinnym; 14-400 Pasłęk, ul. Ogrodowa 11
Przyłącze kanalizacji sanitarnej i technologia zbiornika bezodpływowego dla budynku wielorodzinnego; 82-100 nowy Dwór Gdański, Marzęcino ul. Polna 6
Przyłacze gazowe LPG dla budynku jednorodzinego; 14-500 Braniewo, ul. Wiejska
Przyłącze gazowe LPG dla budynku jednorodzinnego; 82-350 Krzewsk gm. Markusy
Przyłącza i instalacje sanitarne w nowo budowanym budynku Klubu Fitness "Calipso"; 82-300 Elbląg, ul. Niepodległości 16
Instalacje sanitarne w budynku serwisu samochodowego; 82-300 Elbląg, ul. Browarna 83c
Instalacja klimatyzacji precyzyjnej i instalacji sanitarnych w budynku Ośrodka Zarządzania Informacją w Elblągu; 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 77-79
Instalacja klmatyzacji w budynku kawiarni "T. Decer"; 82-300 Elbląg, ul. Rzeźnicka 7-8 B
Instalacja gazowa i technologia kotłowni gazowej w budynku usługowo-biurowym; 82-300 Elbląg, ul. Łęczycka 25b
Instalacje sanitarne w dwóch budynkach wielorodzinnych w Elblagu przy ul. Fromborskiej, 82-300 Elbląg ul. Fromborska nr działka 108/95, obręb 27
Kotłownia gazowa dla budynku wielorodzinnego, 82-440 Dzierzgoń, Os. J. Krasickiego 6
Instalacje sanitarne w rozbudowywanym budynku produkcyjnym; 82-300 Elbląg, ul. Mazurska 41
Przyłącza sanitarne dla budowanej fontanny; 82-104 Kąty Rybackie, ul. Morska
Przyłącze wodociągowe dla budynku usługowo-produkcyjnego; 82-300 Elbląg, ul. Rybna 16
Kotłownia na paliwo stałe w budynku Oczyszczalni Ścieków w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Przemysłowa 26
Instalacja centralnego ogrzewania z rozbudową kotłowni gazowej w budynku Sekcji Zasilania PKP Energetyka w Gdańsku; 80-201 Gdańsk, ul. Kolejowa 9b

2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004