Przyłącze gazowe z stacją redukcyjną gazu 100m3/h dla zespołów budynków w Bolszewie przy ul. Zamostna

Budowa silosa zbożowego z układem technologicznym w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo

Kotłownia, instalacje sanitarne, instalacja solarna dla budynku Ośrodka Wypoczynkowego; 82-107 Jantar, ul. Rybacka 44

Kotłownia na paliwo stałe dla budynku biurowo-produkcyjnego w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo

Kotłownia na paliwo stałe dla budynku mieszkalno-warsztatowo w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo

Przyłącze gazowe z stacją redukcyjną gazu 100m3/h dla zespołów budynków w Bolszewie przy ul. Zamostna

Budowa silosa zbożowego z układem technologicznym w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo

Kotłownia, instalacje sanitarne, instalacja solarna dla budynku Ośrodka Wypoczynkowego; 82-107 Jantar, ul. Rybacka 44

Kotłownia na paliwo stałe dla budynku biurowo-produkcyjnego w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo

Kotłownia na paliwo stałe dla budynku mieszkalno-warsztatowo w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo

Oferta

Okresowe przeglądy kontroli stanu technicznego budynków

Wykonujemy wszelkie wymagane prawem przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych. Oferujemy obowiązkowe okresowe (roczne, pięcioletnie) przeglądy kontroli stanu technicznego budynku/obiektu w skład których wchodzą:

  • Przeglądy elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • Przeglądy i badanie szczelności instalacji gazowych,
  • Przeglądy przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
  • Przeglądy instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • Przeglądy przydatności do użytkowania, estetyki terenu zewnętrznego,
  • Przeglądy i badanie skuteczności instalacji wentylacji mechanicznej,
  • Przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Projektowanie | Wykonawstwo | Nadzór | Przegląd | Konserwacja