Przyłącze gazowe z stacją redukcyjną gazu 100m3/h dla zespołów budynków w Bolszewie przy ul. Zamostna

Budowa silosa zbożowego z układem technologicznym w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo

Kotłownia, instalacje sanitarne, instalacja solarna dla budynku Ośrodka Wypoczynkowego; 82-107 Jantar, ul. Rybacka 44

Kotłownia na paliwo stałe dla budynku biurowo-produkcyjnego w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo

Kotłownia na paliwo stałe dla budynku mieszkalno-warsztatowo w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo

Przyłącze gazowe z stacją redukcyjną gazu 100m3/h dla zespołów budynków w Bolszewie przy ul. Zamostna

Budowa silosa zbożowego z układem technologicznym w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo

Kotłownia, instalacje sanitarne, instalacja solarna dla budynku Ośrodka Wypoczynkowego; 82-107 Jantar, ul. Rybacka 44

Kotłownia na paliwo stałe dla budynku biurowo-produkcyjnego w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo

Kotłownia na paliwo stałe dla budynku mieszkalno-warsztatowo w Kwitajnach Wielkich 8, gm.Gotkowo

Oferta

Projektowanie

Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem wszelkich obiektów budowalnych a w szczególności projektowaniem instalacji i sieci sanitarnych w pełnym ich zakresie:

 • Instalacje grzewcze,
 • Instalacje wodno-kanalizacyjne,
 • Instalacje gazowe,
 • Instalacje wentylacji i klimatyzacji,
 • Instalacje klimatyzacji precyzyjnej,
 • Instalacje odpylania,
 • Instalacje chłodnicze,
 • Instalacje sprężonego powietrza,
 • Instalacje gazów medycznych,
 • Instalacje tryskaczowe,
 • Instalacje SUG,
 • Instalacje gazu płynnego,
 • Węzły cieplne,
 • Sieci ciepłownicze,
 • Sieci wodno-kanalizacyjne,
 • Sieci gazowe,
 • Stacje redukcyjno-pomiarowe gazu.

Dodatkowo opracowujemy:

 • Analizy techniczno-ekonomiczne,
 • Certyfikaty energetyczne,
 • Audyty energetyczne,
 • Operaty wodno-prawne,
 • Specyfikacje ogólne i techniczne wykonania i odbioru robót,
 • Kosztorysy.
Projektowanie | Wykonawstwo | Nadzór | Przegląd | Konserwacja